Một số chính sách bảo hành tại Yến Sào Đông Nam

1. Đối với khách hàng không phải là chủ đầu tư của Đông Nam Nest

Chính sách bảo hành được áp dụng theo đúng quy định của nhà sản xuất đưa ra. Tất cả các thiết bị sau khi xuất kho sẽ được bảo hành miễn phí nếu gặp những sự cố do vật liệu hoặc lỗi chế tạo gây ra.

2. Đối với khách hàng là chủ đầu tư của Đông Nam Nest

· Thời gian bảo hành thiết bị bên trong nhà yến là 2 năm, kể từ ngày ký biên bản bàn giao. Trong thời gian này, Đông Nam Nest sẽ bảo hành miễn phí cho chủ đầu tư nếu có những sự cố do vật liệu hoặc lỗi chế tạo, nếu có hư hỏng thì Đông Nam Nest sẽ sửa chữa hoặc thay mới hoàn toàn cho chủ đầu tư.

· Thời gian bảo hành tối đa là 15 ngày kể từ ngày thiết bị được chuyển tới địa điểm bảo hành.

· Yến Sào Đông Nam Nest bảo đảm cung cấp cho chủ đầu tư các phụ tùng dự phòng trong trường hợp cần có phụ tùng thay thế trong thời gian bảo hành. Các phụ tùng dự phòng để thay thế định kỳ và phụ tùng sửa chữa khi có hư hỏng.

* Lưu ý: Các điều khoản sau đây không được bảo hành:

+ Các sự cố kỹ thuật gây ra bởi người sử dụng không tuân thủ theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

+ Các sự cố gây ra bởi chênh lệch điện áp, thiên tai, hỏa hoạn.

Liên hệ tại đây

YẾN SÀO ĐÔNG NAM NEST

Số điện thoại : 0908 927 484

Địa chỉ : Số 62, tổ 4, ấp 6A, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Email : thanhmongvn86@gmail.com

Fanpage : Yến Sào Đông Nam Nest