NÂNG CẤP SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH NHÀ YẾN 10 * 20 * 2 ( Cô Khuyên- Đồng Nai)

Đội ngũ kỹ thuật Đông Nam Nest đã hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp nhà yến bị chậm chim sau 4 năm của cô KHUYÊN (Đồng Nai)

Mở máy ngày 12/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *