NIKODO BA-1008 (TẢI 1000 LOA)

4.050.000 

Amply nhập khẩu chính hãng Nikodo chuyên dụng cho nhà nuôi yến